Kontakt

Są wśród nas


Alicja Mędrek-Bukowska - Prezes Zarządu, wspólnik, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz MDP z finansów i bankowości.


Katarzyna Żyłowska - Partner Warszawa, wykształcenie wyższe prawnicze, prawo karne.


Paweł Baranowski - radca prawny