Kontakt

Są wśród nas


Alicja Mędrek-Bukowska - Prezes Zarządu, wspólnik, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz MDP z finansów i bankowości.


Nowa usługa: Spółka rozszerzyła wachlarz świadczonych usług o doradztwo w zakresie sukcesji. Doradztwo obejmuje analizy wstępne, opracowanie planu sukcesji oraz również wdrożenie. Nowa usługa jest odpowiedzią na potrzeby rynku oraz rosnące zapotrzebowanie usług doradczych w przedmiocie sukcesji.